Kosteusmittaus ja kosteusvaurion paikantaminen

Kosteuden mittaus

Tarkka kosteusarvo saadaan poraamalla tai irroittamalla koepala tai rakenneainetta rakenteesta. Esimerkiksi betoniin poratusta reiästä mitattu kosteusarvo saadaan noin kolmessa vuorokaudessa ja taas rakenteesta irrotetusta betonista kosteus saadaan jopa samana päivänä. Kosteusmittauksessa huolellinen lämpötilan mittaus ja lämmön tasoittuminen työstökohdassa on erittäin tärkeää koska suhteellinen kosteus riippuu lämpötilasta.

Näytepalamittaus betonista

Suositeltava mittaustapa, tulos saadaan viimeistään 12 tunnin kuluttua

Koepala porataan irti kuppiterällä
Puhdistetaan poraus porapölystä.
Irroitetaan näytepala.
Näytepalat otetaan halutusta syvyydestä.
Näytepalat ja mitta-anturi laitetaan koeputkeen koka tiivistetään. Mittaustulos saadaan aikaisintaan 2-6 tunnin kuluttua, luotettava tulos saadaan 12 tunnin kuluttua.

Porareikämenetelmällä betonista

Vaihtoehtoinen tapa, luotettavan tuloksen saaminen kestää noin 3 vuorokautta.

Porataan haluttuun paikkaan mittausreiät
Reiät puhdistetaan huolellisesti
Muoviputkien avulla kosteus saadaan mitattua halutusta syvyydestä
Putket ja anturijohtojen liitokset tiivistetään huolellisesti. Mittaustulos saadaan noin 3 vuorokauden kuluttua.